നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്‌, കൂടാതെ നിങ്ങള്ക്ക് ഈ ബ്ലോഗില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എങ്കില്‍ ഞങ്ങളെ ഈ ഇമെയില്‍ വഴി ബന്ധപ്പെടുക
jyotishakulam@gmail.com
നിങ്ങളുടെ പേരോട് കൂടി തന്നെ ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Wednesday, 8 August 2012

കാവടി


മുരുകന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വഴിപാട്. കാവുപോലെ തുലാസുപോലെ ഉള്ള് വടി എന്ന അർത്ഥത്തിലാവണം ഈ വാക്കുണ്ടായത്. തുലാസിൽ (കാവടി)യിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന സാധനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിവിധ കാവടികൾ

പാൽക്കാവടി,ഭസ്മക്കാവടി,പീലിക്കാവടി,തൈലക്കാവടി. എന്നിവ പ്രധാനം.
മധ്യകേരളത്തിൽ പൂരത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പ്രധാനആഘോഷമാണ് കാവടിയാട്ടം. പലതരത്തിലുള്ള കാവടികളുണ്ട്.

പൂക്കാവടി 

വർണ്ണകടലാസും മറ്റ് അലങ്കാര വസ്തുക്കളും മുളയുടെ ഒരു ഫ്രയിമിൽ പശ ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാവടികൾ. നിലനിലയായി ഉണ്ടാക്കുന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ളവ ഒരാൾക്ക് നിഷ്പ്രയാസം എടുത്ത് തലയിൽ വച്ച് കാവടിയാടാം.

അമ്പലക്കാവടി

മരം ഉപയോഗിച്ച് നിലനിലയായി ഉണ്ടാക്കി അതിൽ മയിൽ പീലിയും സ്പടിക കഷ്ണങ്ങളും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് അലങ്കരിക്കുന്നു. പീലിക്കാവടി എന്നും ഇതിനെ വിളിയ്ക്കുന്നു.


No comments:

Post a Comment