നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്‌, കൂടാതെ നിങ്ങള്ക്ക് ഈ ബ്ലോഗില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എങ്കില്‍ ഞങ്ങളെ ഈ ഇമെയില്‍ വഴി ബന്ധപ്പെടുക
jyotishakulam@gmail.com
നിങ്ങളുടെ പേരോട് കൂടി തന്നെ ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

Tuesday, 7 August 2012

പൊരുത്തവും മുഹൂര്‍ത്തവും വിവാഹവും


പൊരുത്തം, മുഹൂര്‍ത്തം എന്നിവയ്ക്ക് വിവാഹത്തില്‍ നിര്‍ണ്ണായക പ്രാധാന്യമുണ്ടന്ന് പ്രമാണങ്ങള്‍ പറയുന്നു.

ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജാതകത്തില്‍ ചന്ദ്രന്റെ ബലം, സ്ഥിതി, രാഹു, ശനി തുടങ്ങിയ ഗ്രഹങ്ങളുമായുള്ള അതിന്റെ ബന്ധം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ആ വ്യക്തിയുടെ മനോഘടനയുമായി വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട്. മനസിന്റെ കാരകന്‍ തന്നെ ചന്ദ്രനാണ്. പക്ഷബലം ഇല്ലാത്തതോ പാ!പഗ്രഹ യോഗത്തോട് കൂടിയതോ ആയ ചന്ദ്രന്‍ ജാതകത്തിലുള്ളവരുടെ മനസ് ദുര്‍ബലമോ രോഗാതുരമോ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് ജ്യോതിഷമതം.ജ്യോതിഷത്തില്‍ നക്ഷത്രപൊരുത്തം കണക്കാക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഇരു ജാതകളുടെയും ചന്ദ്ര സ്ഥിതിയാണ്. രണ്ട് വ്യക്തികള്‍ തമ്മിലുള്ള മാനസികമായ പൊരുത്തം സൂക്ഷ്മമായി അറിയാന്‍ ഈ പൊരുത്ത വിചിന്തനവും ജാതകപരിശോധനയും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ജാതകത്തിന്റെ അഞ്ചാം ഭാവം പരിശോധിച്ചാല്‍ ഈ ജാതകന്റെ മനസ്, ബുദ്ധി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അറിയാം. പഞ്ചമഭാവം കൊണ്ട് മനോഗുണം തുല്യമായി വരുന്ന ജാതകര്‍ക്ക് മനപ്പൊരുത്തം ഉണ്ടെന്ന് പറയാം.ഒരു വ്യക്തി സാധ്വിക ഗുണാധിക്യമുള്ളവനാണെന്ന് കരുതുക. ആ വ്യക്തിയുടെ ജാതകത്തില്‍ അഞ്ചാം ഭാവവുമായി വ്യാഴം തുടങ്ങിയ ശുഭ ഗ്രഹങ്ങള്‍ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും. എന്നാല്‍ അഞ്ചില്‍ ശനി, രാഹു തുടങ്ങിയ താമസഗ്രഹങ്ങള്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയില്‍ താമസ സ്വഭാവങ്ങള്‍ മുന്നിട്ട് നില്‍ക്കും. ഈ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയ വ്യക്തികളുടെ ഒന്നിച്ചുള്ള ജീവിതം എത്രയോ ഭിന്നതകള്‍ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. മനപ്പൊരുത്തത്തില്‍ ജ്യോതിഷം ഏറ്റവുമധികം പ്രാധാന്യം കല്‍പ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇവിടെ ഓര്‍ക്കേണ്ടതാണ്.ആയുസ്സ്, ഭാഗ്യം, ആരോഗ്യം, ദശാകാലഫലങ്ങള്‍, സന്താനഭാവം തുടങ്ങിയവ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. വിവാഹത്തിന് രാശിപ്പൊരുത്തം, രാശ്യാധിപപൊരുത്തം, വശ്യപ്പൊരുത്തം, മഹേന്ദ്രപ്പൊരുത്തം, ഗണപ്പൊരുത്തം, യോനിപ്പൊരുത്തം, ദിനപ്പൊരുത്തം, സ്ത്രീ ദീര്‍ഘപ്പൊരുത്തം, രജ്ജു, വേധം തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ പാപഗ്രഹങ്ങളായ ചൊവ്വ, രാഹു, ശനി, കേതു, സൂര്യന്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ ഈ ജാതകങ്ങളിലെ സ്ഥിതിയും 7,8 തുടങ്ങിയ ഭാവങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും പരിശോധനാ വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്.ശുഭമുഹൂര്‍ത്തത്തില്‍ വിവാഹം നടത്തുന്നതിനും അത്യധികമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. വേദകാലത്ത് ജാതകപ്പൊരുത്തത്തേക്കാള്‍ പ്രാധാന്യം ശുഭ മുഹൂര്‍ത്തത്തിന് കല്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. പൊരുത്തമില്ലായ്മയുടെ ദോഷങ്ങളെപ്പോലും ശുഭമുഹൂര്‍ത്തത്തിലെ വിവാഹം ഹനിച്ചുകളയും എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാല്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും ശുഭമായ മുഹൂര്‍ത്തം ലഭിക്കുക വിഷമമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കലിയുഗത്തില്‍.

No comments:

Post a Comment